Bygge hytte

Har du tomt og søker etter en samarbeidspartner som kan bygge for deg ??

Otralaft AS tar gjerne prosessen fra A til Å. Vi leverer like gjerne laft som

elementbygg.

Ta kontakt med oss så tar vi et forberedende møte.